1. Menu

V levé části stránky obchodu je takzvané uživatelské menu. Zde ihned najdete vždy to, co potřebujete. Prostřednictvím zmíněného menu se dostanete do jednotlivých oddělení obchodu.

2. Oddělení

Zboží je v našem obchodě řazeno do takzvaných oddělení. Všimněte si přehledu těchto oddělení. Kdykoliv kliknete na některý název oddělení, okamžitě vám obchod nabídne přehled zboží, které je do tohoto oddělení zařazeno. Pokud je přehled zboží delší a nevejde se na jednu stranu, bude automaticky rozdělen na více stran. Stačí potom kliknout na odkaz s číslem příslušné stránky a náš obchod vám ihned další stranu nabídne. Každé oddělení mimo to, že obsahuje nějaké zboží, může mít i své vlastní pododdělení. I tato pododdělení mohou obsahovat různé druhy zboží.

3. Přehled zboží

Pokud kliknete na některý z názvů oddělení nebo si necháte vyhledat položku, která vás zajímá (viz dále), váš prohlížeč vám nabídne přehled zboží. Každá položka tohoto přehledu obsahuje nejen název zboží, ale i jeho cenu (a to včetně případné slevy). Navíc ihned můžete toto zboží vložit do vašeho elektronického košíku (viz košík). Případně pokud je zboží již v košíku vložené, lze jej samozřejmě opět vyjmout. Jakmile kliknete na název zboží, prohlížeč vám nabídne samostatnou stránku zboží. Tato stránka může kromě názvu, ceny i případné slevy, obsahovat také velmi podrobný popis výrobku včetně jeho obrázku. I z této stránky máte možnost vložit zboží do košíku.

4. Vyhledávání

V horní části obrazovky najdete políčko pro vyhledávání. Stačí, když do něj zadáte název hledaného zboží nebo jeho část. Poté co stisknete klávesu Enter, nebo tlačítko OK, bude prohledána naše databáze a prohlížeč vám nabídne přehled zboží, které odpovídá vámi zadané podmínce.

5. Vkládání zboží do košíku

Všude tam, kde je název zboží, najdete i možnost vložit toto zboží do košíku. Stačí zadat množství zboží a stisknout ikonku košíku. Zboží je ihned vloženo do košíku, který se Vám zobrazí. Nyní můžete pokračovat v nákupu v jednotlivých odděleních nebo přejít k vyplnění objednávky v Pokladně.

6. Košík

Jakmile vstoupíte do našeho elektronického obchodu máte v ruce jakýsi pomyslný elektronický košík. Do něj můžete samozřejmě vkládat zboží. Stačí, když u vybrané položky vyplníte množství a stisknete ikonku košíku. V té chvíli je toto zboží vloženo do vašeho elektronického košíku a ten se Vám zobrazí. I zde máte možnost ještě upravovat počet položek zboží tlačítkem přidej nebo vymaž, případně vyprázdnit celý košík. Pro úspěšný nákup v našem obchodě si budete muset vytvořit tzv. uživatelský účet. Klikněte na odkaz registrace. Zde vyplňte požadované údaje. Jakmile stisknete tlačítko potvrdit, je v naší databázi vytvořený uživatelský účet s vaším jménem a přihlašovacím heslem. Kdykoliv budete následně v našem obchodě chtít nakupovat, stačí, když se přihlásíte. Potom již nemusíte neustále vyplňovat vaše osobní údaje vždy, když budete chtít odeslat vaši objednávku.

 

Pokud jsou vybrány způsob platby a doručení, stačí stisknout tlačítko pro potvrzení údajů. Stiskněte tlačítko Potvrdit údaje. Nyní se zobrazí stránka, na které máte poslední možnost zkontrolovat všechny zadané údaje. Stiskněte tlačítko Odeslat objednávku. Vaše objednávka je v této chvíli odeslána obchodníkovi. Vám přijde e-mail s informacemi a potvrzením vaší objednávky.

7. Přihlášení a výhody uživatelského účtu

Jaké jsou výhody uživatelského účtu? Především, nemusíte neustále vyplňovat vaše osobní údaje pokaždé, když v našem obchodě budete nakupovat. Dále máte možnost prohlížení Vašich předchozích objednávek.

Osobní údaje takto vložené do naší databáze lze kdykoliv změnit. Stačí zvolit odkaz oprava údajů. Můžete se také kdykoliv odhlásit (odkaz odhlášení).

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

a) Kupující zasláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami. Tyto jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Nožířství Jiří Maděrič (dále jen prodávající) a zákazníků (dále jen kupující) a ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka, doručené prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy, místo plnění

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené v e-shopu Nožířství Jiří Maděrič, prospektových materiálech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

 

Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Místo plnění

Místem plnění (odběrní místo) je prodejna prodávajícího Nožířství Jiří Maděrič, Dolní Valy 25, Hodonín, 695 01. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží, jinou osobou než kupujícím, je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem, předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím -  smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

 

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

c) Je - li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

 

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, používají výhod sjednaných při podepisování smlouvy resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

 

e) každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu -v tomto případě je nutné uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

 

4. Cena a platba

Ceny zboží,uvedené v e-shopu  Nožířství Jiří Maděrič jsou platné v okamžiku objednání. Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH 21% (popř. 15%). Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.

 

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen např. v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

Platbu za zboží lze provést:

 • dobírkou – objednané zboží zašleme na dobírku Českou poštou nebo jinou přepravní společností
 • bankovním převodem – platbu můžete provést bankovním převodem na náš účet u GE Money Bank - č.u. 6359334-514/0600 - po připsání částky na účet bude zboží odesláno
 • v hotovosti - při osobním převzetí v naší prodejně Nožířství Jiří Maděrič, Dolní Valy 25, Hodonín, 695 01
 • podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod, eviduje li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.
 • platba kartou není možná

5. Dodacíl hůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

 

Zboží, které je skladem, bude odesláno do 48 hod po objednání. Zboží, které je u dodavatele, bude odesláno do cca 5 dnů.

 

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky.

 

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání - v tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. 

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

6. Dopravní podmínky, poštovné

Poštovné a balné u zakázek nad 5.000,-Kč je zdarma. Ke každé zásilce v rámci ČR při dodání Českou poštou účtujeme přepravné a balné ve výši 150,-Kč + DPH 21%. Přepravné do SK činí 300,- Kč. Dle možností může být využito i jiných dopravců ( PPL, Toptrans). V tomto případě budou účtovány poplatky za dopravu dle aktuálních platných tarifů. Při osobním vyzvednutí není žádný poplatek účtován

 

Výdejní místo: Nožířství Jiří Maděrič, Dolní Valy 25, 695 01, Hodonín, tel: 518 340 081, mob: +420 602 570 249

 

7. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným použitím výrobku
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
 • nesprávnou nebo zanedbanou údržbou výrobku

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle odstavce č.6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Následně je kupujícímu vrácena kupní cena vč. poštovného, pokud bylo prodávajícímu účtováno. Poštovné spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.

 

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v prodejně Nožířství Jiří Maděrič, Dolní Valy 25, Hodonín, 695 01

 

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, zašle elektronickou poštou popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží. Popřípadě může zákazník přímo zaslat zboží na korespondenční adresu dodavatele. V tomto případě musí být vždy přiložen podrobný popis závady nebo vady výrobku a prokázaný nákup zboží u naší firmy.

 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka (nejčastěji e-mailem) o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 

Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek.

 

Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

 

Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

9. Ochrana osobních údajů

GRPD

Pro bezpečnost a ochranu osobních údajů při nakládání s daty dle Zákona o ochraně osobních údajů GRPD (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU a v souladu s Obchodními podmínkami společnost Nožířství JIří Maděrič se prohlašuje.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Nožířství Jiří Maděrič jako provozovatel internetového obchodu  www.nozemaderic.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. a Zákonem o ochraně osobních údajů GRPD, nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a rady EU.

 

Jaké údaje shromažďujeme

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno, ( případně jméno firmy, IČO, DIČ a kontaktní osobu), podpis, adresu( fakturační případně dodací), telefonní a mailový kontakt. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, při vyzvednutí reklamace,či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu ( OP, CP) a to za účelempředcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů, pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnost zboží či peníze vydat / proplatit.

 

Vyplněním registračního formuláře a závazné objednávky dává kupující provozovateli e-shopu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů příslušného uživatele na dobu nezbytně nutnou, podle požadavků právních předpisů, i jeho nákupech.

 

Všechny uvedené osobní údaje odběratele včetně telefonu a e-mailové adresy slouží pouze pro komunikaci s kupujícím ve věci příslušné objednávky.

 

Prodávající se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou údaje potřebné pro doručení zboží. Data jsou shromažďována z marketingových důvodů. Na žádost kupujícího je prodávající povinen tato data neprodleně odstranit, stejně jako ostatní registrační údaje

 

V Hodoníně 20. 05. 2018